Gjatë marrjes së tekbirit sytë shohin tek vendi i sexhdes.

Namazi i drekës 11:30.

1. .

.

.

NIVELI i PARË. http://www. Namazi i mbrëmjes Koha e namazit - Fillon pas perëndimit të diellit deri në errësimin e horizontit.

4.

Faqja kryesore Konvertuesi i zonës së kohës 1 Konvertuesi i zonës së kohës 2 Planer i mbledhjeve Ora botërore Zonat kohore Kohët e namazit Konvertimi i. Jaci 00:00. 2023-05-13 22 Sheval, 1444.

. Ka dhjetë rekatë, katër sunet, katër farz dhe dy.

.

eu/.

Suneti i Akshamit http://www. Namazi i sabahut – salātul-fexhr; 2.

. Namazi i akshamit – salātul-magrib; 5.

Mëso Namazin Farz të Akshamit, sipas Medhhebit Hanefi, Shkolla islame tradicionale Shqiptare.
.
.

Falet njëlloj si farzi i drekës vetëm se pasi falet rekati i tretë ulemi në uljen e fundit dhe japim selam.

Mëso Namazin Farz të Akshamit, sipas Medhhebit Hanefi, Shkolla islame tradicionale Shqiptare.

KOHET MUJORE. Është detyra e fundit dhe një lloj detyrimi ndaj të vdekurit për faljen e mëkateve dhe të gabimeve. NIVELI i PARË.

0 🚀 Our magic isn't perfect. com/xhamiaMbretEl. 4. Subscribe. Ora dhe data juaj nuk jane te sakta! Ora e kiblës 12:15. Po që se namazi i sabahut falet me xhemat dhe personi e gjen xhematin në farz, atëherë, nëse fiton bindje se do ta arrijë imamin, do ta falë sunnetin dhe do t’i bashkohet imamit qoftë edhe në rekatin e dytë.

Mëso Namazin Sunet të Akshamit, sipas Medhhebit Hanefi, Shkolla islame tradicionale Shqiptare.

facebook. .

Jan 6, 2016 · Namazi i Akshamit (Farzi dhe suneti) eshte i pergaditur sipas Ilmihalit.

Mëso Namazin Sunet të Akshamit, sipas Medhhebit Hanefi, Shkolla islame tradicionale Shqiptare.

Me perkthim ne shqip.

.

.